Współpraca międzynarodowa

eTwinning

 W roku szkolnym 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie bierze udział w programie eTwinning. Jest to europejska współpraca szkół realizowana przy pomocy nowoczesnych technologii. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy z partnerami europejskimi.
W programie biorą udział uczniowie gimnazjum i liceum. Obecnie w ramach programu eTwinning realizowane są dwa projekty. Pierwszy z nich Eurepean Kaleidoscope Press realizujemy przy współpracy z Francją, Rumunią, Hiszpanią Turcją, Cyprem  i Słowacją. Głównym założeniem tego projektu jest uświadamianie młodych ludzi o wielokulturowości europejskiej. Chcemy, aby młodzież była otwarta na inne grupy etniczne i ich kulturę. Jest to projekt dziennikarski, w którym uczniowie będą pisać o życiu kulturowym swojego miasta oraz szkoły. Drugi z projektów jest realizowany przez uczniów liceum nosi tytuł: Different countries- Similar people. W tym projekcie chcemy pokazać jak wiele łączy młodzież w Europie, chcemy się nauczyć siebie nawzajem oraz poznać kulturę państw członkowskich czyli Rumunii, Francji i Polski. W tym projekcie skupiamy się na poznaniu państw członkowskich i realizujemy takie zadania jak: typowe potrawy, szkolnictwo, obchody świąt, nasze hobby, lokalne atrakcje czy też sławni ludzie z danego kraju. Jako, że językiem projektu jest język angielski podczas działań prowadzonych przy projekcie uczniowie nabywają umiejętności językowych, komunikują się z uczniami ze szkół partnerskich, poszerzają swoje horyzonty kulturowe oraz zaznajamiają się z nowoczesnymi technologiami.

Opracowała Agnieszka Trybel